நிழற்சாலை

நிழற்சாலை

ஒரு பயணம்

கம்பிகளைப் பிடிக்காமல்

நடக்கும் குழந்தை

இறங்கும்வரை

முதுகில் துணிமூட்டையை

சுமக்க

பழகியிருக்கிறது


அடுத்தநாள்

பெட்ஷீட் விற்கும் டியூட்டிக்கு

இப்போதிருந்தே நிற்கத்

தொடங்கிவிட்டன

கால்கள்


பீடா கறைகளின் சிவப்பில்

கழிப்பறையின் அபாயத்தை

அறிவித்தபடி உறங்குகிறான்

கதவருகில் ஒருவன்


அரைகுறை பாஷையில்

‘நவுரு சாப்' என்பவனின் சொற்களை

கதவுகள் வழியே கடந்து செல்லும்

காற்றில் உதிர்த்தபடி

நள்ளிரவைக் கடக்கிறது

உலகை எழுப்பியபடி ஒரு ரயில்

ரயிலில் உறங்கியபடி

ஓர் உலகு.

-ந.சிவநேசன்

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.