நிழற்சாலை

நிழற்சாலை

காலத்துளி

விழவைக்க

மனமில்லையெனினும்

சிறிது சிறிதாக

சறுக்குகிறது

மழைத்துளியினை

இலை.

கடைசித் திரியில்

உருகி வழிய வேண்டி

அழுது நிற்கிறது

வெளிச்சம் கம்மிய

மெழுகு.


கழன்றுவிழக்

காத்திருக்கும்

ஆயுளற்ற ஒற்றைச்

சருகிற்காக

அசைவற்றிருக்கிறது

மரம்.


இவற்றோடு

சறுக்குமர விளையாட்டில்

துளிக்காலத்தினை

நிறுத்திப்பிடித்து

இறங்குகிறாள்

மகள்!


- ரகுநாத் வ

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.