நிழற்சாலை

நிழற்சாலை

மாற்றங்களின் சூட்சுமம்


விடுமுறைக்கு வந்திருந்த

நகரத்துப் பிள்ளைகள்

கிராமத்து உறவினர்கள் வீட்டில்

விளையாடினார்கள்

தம் வயதையொத்த குழந்தைகளுடன்

அன்று ஒரு நாள் மட்டும்

நகர வாசனை அடித்தது எங்கள் தெருவில்

தெருவோரம் பசுவின் மடியில்

பாலூட்டிய கன்றை

தன் நாவினால் அன்பாகத் தடவியது பசு

அந்தக் கணம் பாலும் கறந்தாயிற்று

நகரத்துப் பிள்ளைகளுக்கு ஆச்சரியம்

எங்களுக்கு பேக்டரியில் இருந்து பால் வருகிறது

உங்களுக்கு மாட்டிலிருந்து எனக் கேலிப் பேசினார்கள்


தாத்தா

பதில் சொன்னார்

கிராமம் அழிந்து நகரமாகலாம்

நகரம் அழிந்து கிராமமாக

ஒரு யுகம் பிடிக்கும் என


அந்நியமாய் போன பிள்ளைகள்

கன்றோடு விளையாடினார்கள்

பால் கறந்து முடிந்ததும் தாய்மையோடு

பாலைக் கன்றுக்குத் தர

முயற்சி செய்துகொண்டிருந்தது

தாய்ப் பசு.


- ப.தனஞ்ஜெயன்

--------------------------------------------

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.