மிஸ்டர் இந்தியா கனவு மிஸ்ஸாகிவிடுமோ?

தகுதி இருந்தும் தவிப்பில் நிற்கும் முத்துக்குமார்!
மிஸ்டர் இந்தியா கனவு மிஸ்ஸாகிவிடுமோ?
தனது வீட்டின் முன்பாக முத்துக்குமார்...

சத்தான உணவு எட்டாக் கனியாக இருக்கும் வறுமைப்பட்ட சூழலில் வாழ்ந்தாலும் அதற்காக சோர்ந்து விடாமல், ‘மிஸ்டர் இந்தியா’ பட்டம் வெல்லும் முனைப்போடு தீவிர தேகப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் முத்துக்குமார்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.