சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யட்டும்!

சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யட்டும்!

‘சட்டம் - ஒழுங்குதான் அரசு நிர்வாக அமைப்பு எனும் உடலமைப்புக்கான மருந்து; உடலில் நோய் ஏற்பட்டால் மருந்து நிச்சயம் செலுத்தப்பட வேண்டும்’ என்பது இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கிய அம்பேத்கரின் கூற்று. அந்த வகையில், சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை குறித்து தமிழக அரசு தனித்த அக்கறை காட்டத் தொடங்கியிருப்பது ஆக்கபூர்வமான நகர்வு.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.