செல்போன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து சிறாரை மீட்போம்!

செல்போன் அடிமைத்தனத்திலிருந்து சிறாரை மீட்போம்!
shutterstock

தமிழகத்தில் சிறுவர்களும் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இணையத்துக்கு அடிமையாகியிருப்பதாக வந்திருக்கும் செய்திகள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. 5 வயது சிறுவர்கள் உட்பட பல சிறார்கள் இந்தப் பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான சிகிச்சை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நாம் உடனடியாகக் கவனம் செலுத்த வேண்டிய முக்கியப் பிரச்சினை இது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.