மாணவர் எதிர்காலம்... யாவரும் கை கோப்போம்!

மாணவர் எதிர்காலம்... யாவரும் கை கோப்போம்!

தேர்வெழுதச் செல்லும் மாணவர்களுக்குப் பெரியவர்கள் வாழ்த்து கூறுவது ஒரு மரபு. தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு 9.07 லட்சம் மாணவர்கள் பிளஸ் டூ தேர்வு எழுதியிருக்கின்றனர். வழக்கம்போல வாழ்த்து சொல்வதற்கு முன்னர் நமக்குள் ஒரு கேள்வியைக் கேட்டுக்கொள்வோம். குழந்தைகள் அவர்களுடைய தேர்வில் தேறிவிடுவார்கள்; நாம் நமக்கான தேர்வில் தேறுவோமா?

தேசம் முழுக்க ஒரே தேர்வுமுறை என்பது ஒரே கல்விமுறைக்கு வித்திட்டுச் செல்வது, கல்வியின் ஆதார விழுமியங்களில் ஒன்றான பன்மைத்துவ மரபுக்குக் குழி வெட்டுவது!

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.