ஆறிலிருந்து எழுபது வரை: ரஜினி சரிதம் - 58

ஆடம்பரக் கொண்டாட்டத்தை அறவே விரும்பாத மனிதர்!
ஆறிலிருந்து எழுபது வரை: ரஜினி சரிதம் - 58
துடிக்கும் கரங்கள் படத்தில்...

இயக்குநர் ஸ்ரீதரின் சில படங்கள் தோற்றுப் போனபோது, ‘அவருக்குத் திறமை வற்றிவிட்டது’ என்று ஒரு முன்னணிப் பத்திரிகை எழுதியது. வெகுண்டு எழுந்த ஸ்ரீதர், அன்று வளரும் நாயகர்களாக இருந்த ரஜினி - கமலை வைத்து ‘இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது’ என்கிற மாபெரும் வெற்றிப் படத்தை கொடுத்து, தனது வற்றாத திறமையை நிரூபித்தார். என்றாலும் 80-களின் தொடக்கம் அவருக்கு மீண்டும் சரிவாகவே அமைந்தது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.