சொட்டாங்கல்: தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்

சொட்டாங்கல்: தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்

கட்டிடங்களின் காடாக மாறிய நகரத்தில்வசித்தாலும்  தன் சொந்த மண்ணின் நினைவுகளைத்தனது நினைவின் நூலகத்திலிருந்து எடுத்துத் தரும் எழுத்து. தமிழர்கள் இழந்தவற்றைத் திரும்பிப் பார்க்கும் வகையில் உழவு மணம் கசியும் விளையாட்டு, சொலவடை, பொருட்கள், நிலம், கலையின் தரிசனத்தைச் சொல்லும் தொடர்.  குறுஞ்செய்திகளில்  உலகச் செய்திகளே பதிவாகும் இந்நாளில் சாயம் பூசாத வயல் மனிதர்களின் வாழ்க்கையைப் பற்றிய உரையாடல் தொடர்கிறது இத்தொடரில்...

‘கொட்டாப்புளி’ எங்க பள்ளியோடத்து செட்டுல பெரிய ‘தல’. வெங்கடாஜலம் என்கிற அவனது பெயர் ‘கொட்டாப்புளி’ ஆனது ஒரு சுவாரசியமான கதை. ‘கொட்டாப்புளி’ என்றால் வாயெல்லாம் பல்லாகத் திரும்புபவனை எரிச்சல்படுத்த, ‘ஏ, ஜலம்’ என்றால் போதும் – ‘அரிகண்டம்’ பாஞ்ச மூஞ்சியுடன் ‘என்ன இப்ப?’ என்பான்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.