மாணவனை ஆசானாக்கினால் கற்றல் இடைவெளி குறையும்!

’இன்வால்வ்’ இளைஞர்கள் சொல்லும் தீர்வு

மாணவனை ஆசானாக்கினால் கற்றல் இடைவெளி குறையும்!
கல்வி வழிகாட்டிகளுடன் ‘இன்வால்வ்’ இளைஞர்கள்

எதிலெதிலோ இந்தியாவின் நீண்ட நெடிய பாரம்பரியம் குறித்து பெருமை பேசுபவர்கள், உயர்கல்வியில் நாடு கொண்டிருக்கும் பாரம்பரியம் குறித்துப் பேசுவதில்லை. உலகின் மிகவும் பழமையான இன்றுவரை அழியாமல் செயலாற்றிவருவது, இத்தாலியின் போலோக்னா (Bologna) பல்கலைக்கழகம். இது 1088-ல் நிறுவப்பட்டது.

அதற்கும் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, இந்தியாவில் பவுத்த அமைப்பினால் நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது. நாளந்தாவுக்கும் முன்பே தட்சசீலம் உருவாக்கப்பட்டுவிட்டது. இருப்பினும் தட்சசீலத்தில் பவுத்தமும் அதை ஒட்டிய கல்வி மட்டுமே போதிக்கப்பட்டன. நாளந்தாவில் மதம், வரலாறு, சட்டம், மொழி, மருத்துவம், பொது சுகாதாரம், கட்டிடக் கலை, சிற்பக் கலை, வானியல், கணிதம் ஆகிய பல்வேறு கல்விப் புலங்கள் கற்பிக்கப்பட்டது. அங்குப் படித்த முன்னாள் சீன மாணவர்களின் குறிப்புகள் வழி தெரியவந்துள்ளது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.