விழுப்புரம் கொலைகள்: வக்கிரத்தின் முகம் யாருடையது?

விழுப்புரம் கொலைகள்: வக்கிரத்தின் முகம் யாருடையது?

அந்தச் சிறு வீட்டை ஜன்னல் வழியாக ஊடுருவிப் பார்க்கிறேன். சுவரிலும் தரையிலும் ரத்தக் கறை. மூக்கைத் துளைக்கும் ரத்த வாடை உடலை என்னவோ செய்கிறது. அந்தச் சம்பவம் எப்படி நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும்? ஊகங்களின் வழியாகக் கண்ணுக்குள் காட்சிகள் விரிகின்றன.

இதோ வீட்டின் எதிரே பரந்துவிரிந்திருக்கிறது வயல்வெளி. தெரு விளக்கு இல்லை. அரையிருட்டில் இந்த வயல் வழியாகத்தான் அந்தக் கொடூரன் வந்திருக்க வேண்டும். வீட்டின் தகரக் கதவு துருப்பிடித்துத் தூர்ந்துபோயிருக்கிறது. இதைத் திறப்பது ஒன்றும் அவ்வளவு சிரமம் இல்லை. இப்படித்தான் உள்ளே நுழைந்த அந்தக் கொடூரன் சில நிமிடங்களில் அத்தனை கொடூரத்தையும் நிகழ்த்திவிட்டுச் சென்றிருக்கிறான்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.