எங்கிருந்து வருகிறார்கள் சங்கிலிக் கொள்ளையர்கள்?

எங்கிருந்து வருகிறார்கள் சங்கிலிக் கொள்ளையர்கள்?

பவேரியா கொள்ளையர்களிடம் ஒரு பழக்கம் உண்டு. வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கும்போது வீட்டிலிருப்பவர்கள் எதிர்ப்பு காட்டாமலிருந்தாலும்கூட இறுதியாகக் கிளம்பும்போது நடுமண்டையில் இரும்பு உருளையால் ஓங்கி அடித்துவிட்டுக் கிளம்புவார்கள். ஒரே அடியில் உயிர் போய்விடும்.

இதை அவர்கள் காளிக்குக் கொடுக்கும் உயிர்ப் பலியாக கருதுகிறார்கள். தமிழகத்திலிருந்து பவேரியாக்கள் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டாலும் இன்று சென்னையில் திரியும் சங்கிலிப் பறிப்புக் கொள்ளையர்களின் நடவடிக்கைகளைப் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கும் பெரியதாக எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்றே தோன்றுகிறது!

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.