சினிமா சிற்பிகள்: 11 திகில் படங்களின் முன்னோடி: பெஞ்சமின் கிறிஸ்டன்சன்

சினிமா சிற்பிகள்: 11
திகில் படங்களின் முன்னோடி: பெஞ்சமின் கிறிஸ்டன்சன்
பெஞ்சமின் கிறிஸ்டன்சன்

உலக சினிமாவில் பல வகைமைகளில் திரைப்படங்கள் இருந்தாலும், ஒரு சில வகைமைகள்தான் பெருவாரியான ரசிகர்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. அப்படி ஒரு வகைமைதான் பேய்ப் படங்கள். ஆதிகாலம் தொட்டே மனிதனுக்குத் தன்னை மீறிய ஒரு தீய சக்தி இருக்கிறது என்று நம்புவதில் ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது. அதன் சமகால நீட்சிதான் பேய்ப் படங்கள்.

பெரும்பாலான பேய்ப் படங்களின் அடிநாதம் ஒன்றுதான். துர்க்குணம் கொண்ட ஆவிகளின் இடத்தில் மனிதன் பிரவேசிக்கும்போது ஏற்படும் ஆபத்துகள் மற்றும் ஆவிகள் மனித உடலில் புகுந்துகொண்டால் என்னவாகும் என்பதைச் சுற்றியே பேய்ப் படங்களில் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்தக் கதைக்களத்தை உலகில் பிரபலப்படுத்தியவர்களில் முக்கியமானவர் பெஞ்சமின் கிறிஸ்டன்சன். ஆதிகாலம் தொட்டு மனிதனுக்குத் தீயசக்திகள் மேலிருக்கும் பயத்தையும் மூடநம்பிக்கைகளையும் தெளிவாக விளக்கும் விதமாக, இவர் இயக்கிய ‘ஹக்சான்’ (1922) திரைப்படம், காலத்தைத் தாண்டி நிற்கும் திகில் படைப்பு.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.