நிழற்சாலை

நிழற்சாலை

நகரும் ஓவியம்

குறுக்கும் நெடுக்குமாக
கோடுகளை நீட்டி முடக்கி
செய்யப்பட்ட
அந்தப் புகைவண்டியிலிருந்த
ஒவ்வொரு பெட்டிக்கு இடையிலும்
வளர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன
குலை தள்ளிய தென்னைமரமும்
கனி கொண்ட மாமரமும்.
கைக்கும் வாய்க்கும்
எட்டவில்லையாயினும்
கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சிதான்
மகள் வரைந்த ஓவியத்தில்!
- கனகா பாலன்

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.