இந்தப் போர் தமிழகம் முழுக்கப் பரவும்!- தேர்தல் புறக்கணிப்புக்கு ஆள் திரட்டும் அதிமுக பிரமுகர்

இந்தப் போர் தமிழகம் முழுக்கப் பரவும்!- தேர்தல் புறக்கணிப்புக்கு ஆள் திரட்டும் அதிமுக பிரமுகர்

கா.சு.வேலாயுதன்
velayuthan.kasu@kamadenu.in

இன்னும் உள்ளாட்சித் தேர்தலே அறிவிக்கப் படவில்லை. அதற்குள், ‘உள்ளாட்சித் தேர்தலைப் புறக்கணிப்போம்’ என்று போர்க் குரல் உயர்த்தியிருக்கிறது கோவை மாநகராட்சியின் 51-வது வார்டு குடியிருப்போர் சங்கக் கூட்டமைப்பு. இத்தனைக்கும் இந்த அமைப்பின் தலைவரான கே.ராமசுப்பிரமணியன், ஓர் அதிமுக பிரமுகர். ஏன் இந்தப் புறக்கணிப்பு என்று தெரிந்துகொள்ள ராமசுப்பிரமணியனைச் சந்தித்தேன்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.