என்னை வாங்கு யோகம் வரும்: அந்தியூர் குதிரைச் சந்தையும் ‘அஸ்வ’ ரகசியமும்!

என்னை வாங்கு யோகம் வரும்: அந்தியூர் குதிரைச் சந்தையும் ‘அஸ்வ’ ரகசியமும்!

அந்தியூர் குதிரைச் சந்தை... நாம் அனைவரும் அறிந்ததுதான். அங்கே நளினமாக நடனம் ஆடும் குதிரைகளும்... கம்பீரமாகக் கனைத்து புயல் பாய்ச்சல் காட்டும் குதிரைகளும் வெகு பிரபலம். குதிரைகளுக்கான தேவைகளே குறைந்துபோன காலகட்டத்திலும் இங்கு ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கில் குதிரைகள் விற்பனையாகின்றன. யார் வாங்குகிறார்கள், என்ன செய்கிறார்கள் என்ற கேள்விகளுடன் குதிரை சந்தைக்குப் பயணித்தேன். கிடைத்த தகவல் அத்தனையும் சுவாரஸ்யம்!

அந்தியூர் (தமிழ்நாடு), புஷ்கர் (ராஜஸ்தான்), பட்டேஸ்கர், சாரங்கடா (மகராஷ்ட்ரா), முத்சா (பஞ்சாப்) இவை எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கும் பிரபல குதிரைச் சந்தைகள். இதில் அந்தியூர் சந்தைக்குத் தனி வரலாறு உண்டு. திப்பு சுல்தான் கொங்குமண்டலப் படையெடுப்பின்போது அந்தியூரில் படை பரிவாரங்களுடன் தங்கினார். அப்போது அந்தியூர் வனாந்திரம் தன்னைக் கவர்ந்ததால், இங்கேயே தன் குதிரைப் படைக்கான லாயம் அமைத்தார். அத்துடன், படைகளுக்குத் தேவையான குதிரைகளை வாங்கவும் தேவையற்ற குதிரைகளை விற்கவும் இங்கு குதிரைச் சந்தையையும் ஏற்படுத்தினார். உள்நாடு மட்டுமில்லாமல் அரபு நாட்டுக் குதிரைகளும் அப்போது இங்கே விற்கப்பட்டன. ஆண்டு தோறும் ஆடி மாதத்தில் ஒருவார காலத்துக்குக் கூடும் இந்தக் குதிரைச் சந்தை திப்புவின் மறைவுக்குப் பிறகும் தொடர்ந்தது; தொடர்கிறது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.