கீழே நிழலகம்... மேலே படிப்பகம்..!- இது ஆயக்காரன்புலத்து ஐடியா

கீழே நிழலகம்... மேலே படிப்பகம்..!- இது ஆயக்காரன்புலத்து ஐடியா

பயணிகள் நிழலகத்தில் படிப்பகம் நடத்த முடியுமா..? முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிறார்கள் நாகை மாவட்டத்தின் ஆயக்காரன்புலம் ஊர் மக்கள்!

திருத்துறைப்பூண்டி - வேதாரண்யம் சாலையில் உள்ளது ஆயக்காரன்புலம். இங்குள்ள வள்ளுவர் சாலையில்தான் ஊர்மக்களே ஒரு பயணிகள் நிழலகத்தைக் கட்டி அதன் மேல்தளத்தில் படிப்பகமும் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.