யானைகளின் வருகை - 02
யானைகளின் வருகை - 02

யானைகளின் வருகை - 02

எழுதி வாசிப்பவர்: கா.சு.வேலாயுதன்

இந்து தமிழ் திசை இணையதளத்தில் 164 அத்தியாயங்கள் தொடராக வந்து உலகம் தழுவிய வாசகர்களைப் பெற்று, இயற்கைச் சூழல், வன விலங்குகளின் மீது வாசகர்களை நாட்டம் கொள்ள வைத்து, பலரையும் நேசம் கொள்ளச் செய்யும் பாராட்டுதல்களைப் பெற்ற நூல்.

Related Stories

No stories found.